Friday

Bengkel Bagaimana Membentuk Personaliti Pelajar Cemerlang, 19 November 2016

Alhamdulillah dapat menyempurnakan bengkel bersama-sama pelajar SK Pahi Kuala Krai. Peserta terdiri daripada pelajar darjah 4, 5 dan 6.


Sesi bengkel dimulakan dengan beberapa aktiviti untuk merangsang integrasi otak kanan dan otak kira para peserta.


Peserta juga di dedahkan pada kemahiran merancang dan membina matlamat diri dengan menggunakan Kaedah Kanvas Model Berlian.


Bagi menggalakkan penglibatan secara aktif setiap peserta dalam aktiviti yang dijalankan, mereka dipecahkan kepada beberapa kumpulan kecil.


Setiap kumpulan diberikan tajuk dan tugasan untuk disiapkan bersama-sama dalam kumpulan masing-masing.


Hasil perbincangan dalam kumpulan perlu dicatat sebagai persediaan untuk membuat pembentangan dalam sesi perkongsian bersama rakan-rakan yang lain.


Setiap kumpulan dibekalkan dengan kertas majong dan pen marker warna untuk memudahkan mereka menyiapkan bahan pembentangan.


Pada bahagian terakhir bengkel, setiap kumpulan diberikan peluang untuk berkongsi hasil perbincangan mereka menerusi aktiviti pembentangan.



Bagi meneguhkan tahap keberanian dan keyakinan peserta untuk membuat pengucapan awam semasa sesi pembentangan, semua ahli kumpulan diminta untuk bersama-sama ke hadapan.



Alhamdulillah, walaupun baharu sahaja didedahkan pada kaedah Kanvas Model Berlian, para peserta dalam melakarnya dengan baik.


Setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak sekolah di atas kesudian untuk bekerjasama menjayakan bengkel untuk pelajar.Apresiasi khusus kepada Sir Zamri Yusof sebagai penyelaras program yang bertungkus lumus menjayakan program.



Tuesday

Program Pembangunan NGO Negeri Perak: Kemahiran Fund Raising, 12 - 13 November 2016


Alhamdulillah dapat menyempurnakan jemputan daripada IYAAZ Solution untuk menjayakan Program Pembangunan Kapasiti NGO Negeri Perak. Program anjuran Institut Darul Ridzuan (IDR) ini telah dilaksanakan di Pusat Latihan IDR, Ipoh Perak.


Program diterajui oleh Tuan Wan Mohd Jeffri W.Ibrahim selaku Perunding Utama IYAAZ Solution bersama rakan gandingan iaitu Tuan Mohd Affendi Othman selaku Perunding Utama AtTayseer Solutions.


Saya telah diamanahkan untuk mengendalikan Slot Pendekatan Kreatif, Konstruktif  & Kritikal Dalam Menjana Idea Fund Raising Yang Berjaya pada hari pertama program.


Seterusnya mengendalikan Slot Memperkasa Profesionalisme Pengurusan Fund Raising pada hari kedua program.


Antara fokus utama yang dibincangkan ialah berkaitan dengan penyediaan Kertas Cadangan dan juga penyediaan Bajet untuk NGO. 






Peserta daripada latar belakang berbeza dan mewakili pelbagai NGO. Kebanyakannya turut memegang jawatan utama dalam sektor awam dan swasta.







Hasil cetusan idea dan perbincangan digarap dalam bentuk rumusan untuk dibentangkan kepada audien. 


Peserta diberikan ruang untuk mengadakan sesi percambahan fikiran dan diskusi untuk membolehkan perkongsian pengalaman dan pertukaran kepakaran dibuat.




Peserta juga diberikan peluang untuk berkongsi idea dan hasil perbincangan untuk mendapat maklum balas dan penambahbaikan.


Kami mendoakan semua NGO dapat mengukuhkan kapasiti masing-masing untuk memastikan segala objektif dan perancangan yang telah disusun dalam Pelan Tindakan Strategik NGO 2016 - 2020 Negeri Perak dapat direalisasikan dengan jayanya.