Monday

Bengkel Pelan Tindakan Pengimarahan Masjid-Masjid Jajahan Machang @ 24 Jun 2014

Alhamdulillah kami telah diamanahkan untuk mengendalikan Bengkel Pelan Tindakan Pengimarahan Masjid yang dianjurkan oleh Pejabat Agama Jajahan Machang. Bengkel ini melibatkan Imam dan juga wakil-wakil masjid daripada seluruh Jajahan Machang. Objektif bengkel adalah untuk menyediakan pelan tindakan yang boleh dijadikan sebagai panduan kepada pihak pengurusan masjid.


Sesi pertama bengkel dimulakan dengan Ucaptama oleh Al Fadhil Ustaz Muhammad Hafizi Hj Ramli iaitu Imam Masjid Bandar Machang dengan tajuk "Kepentingan Usaha Pengimarahan Masjid Secara Strategik"


Ucaptama telah mengupas sirah kegemilangan masjid pada zaman Rasulullah SAW. serta mengimbau kembali bagaimana fungsi dan peranan masjid sebagai nadi utama ummah. Peserta bengkel diseru untuk bersama-sama melipatgandakan usaha untuk memperkasakan peranan masjid masing-masing.


Sesi seterusnya ialah pembentangan Draf Pelan Tindakan Pengimarahan Masjid oleh Y.Brs. Al Fadhil Ustaz Mohamad Hilmie Hj Mat Daud iaitu Pegawai Agama Jajahan Machang.


Peserta bengkel telah didedahkan dengan inisiatif-inisiatif utama yang dicadangkan untuk menjadi tonggak pada pelan tindakan pengimarahan masjid. Setiap inisiatif tersebut juga dikemukakan aktiviti-aktiviti dan program-program yang dicadangkan khusus untuk merealisasikan pelan tindakan.


Sesi seterusnya ialah Munaqasyah untuk memberi peluang kepada peserta bengkel memberi respon dan maklumbalas serta membuat komentar terhadap draf pelan tindakan yang telah dibentangkan.


Bengkel juga memberi peluang kepada peserta untuk berkongsi pengalaman segi amalan terbaik yang pernah dilaksanakan di masjid mereka. Pada masa yang sama menjana idea dan minda untuk mengatasi permasalahan yang menjadi cabaran pada pengurusan masjid.


Antara usul utama yang dikemukakan dalam bengkel ini ialah keperluan kritikal pada usaha dan inisiatif untuk membina jaringan kerjasama dengan pelbagai pihak. Penggemblengan usaha ini diharapkan dapat menyemarakkan lagi usaha pengimarahan masjid.

 

Draf pelan tindakan pengimarahan masjid ini akan diedarkan ke seluruh masjid di Jajahan Machang setelah proses penambahbaikan dibuat oleh pihak urusetia. Kami mendoakan segala usaha untuk mengimarahkan masjid dipermudahkan oleh Allah SWT.

No comments:

Post a Comment